Pěší dělostřelectvo

jednotka Pěší dělostřelectvo
klub, společnost ČSNS Baterie Austerlitz
kontaktní osoba Jaroslav Kotulán, +420 542 210 514
poštovní adresa Jaroslav Kotulán, Česká 32, Brno, 602 00
fax +420 545 216 490
http
e-mail kotulan@slapanice.cz
poznámka