Toto období je nejmladším nepovinným obdobím, kterým se členové našeho klubu zabývají, jedná se o německý Infanterie Regiment Grossdeutschland a sovětský střelecký pluk gardové divize. Popis obou jednotek následuje.

Infanterie Regiment Grossdeutschland

1921

Kořeny této jednotky sahají do jara 1921, kdy byl založen elitní strážní pluk, Wach-Regiment Berlin. Ten byl přejmenován 19.6.1921 na Kommando der Wachtruppe, 1.9.1934 na Wachtruppe Berlin, 23.6.1937 na Wach-Regiment Berlin a konečně 12.6.1939 obdržel název Infanterie - Regiment Grossdeutschland. (Není tedy, jak se mnozí občas domnívají, pokračovatelem ani nositelem tradice 1. Garderegiment zu fuss Pruské královské armády - tímto pokračovatelem je ve skutečnosti Infanterie Regiment 9, původně součást 23. Infanteriedivision, posléze přestavěné na 26. Panzerdivision, kde se stal Panzer-Grenadier Regimentem 9.

Název Grossdeutschland není, jak by se mohlo zdát, vyjádřením boje o Lebensraum na východě či kdekoliv jinde, ale prostým zobrazením netradičního faktu, že tato elitní, původně strážní a přehlídková jednotka, se rekrutovala ze všech koutů Velkoněmecké říše, na rozdíl od všech jednotek jiných, které, jak bylo tehdy tradicí nejen ve Wehrmachtu, pocházely ve většině z jednoho města či kraje.


1939

Berlín, Německo

1.10.1939 byl pluk, tehdy posádkou v Berlíně - Moabitu zreorganizován a motorizován. Jeho složení bylo tehdy následující:

Pod pluk dále spadal Dělostřelecký oddíl 400 a Zásobovací oddíl 400.

Začátkem války se pluk nacházel v prostoru Sorau - Sagan, 17.9.1939 se navrátil do Berlína a koncem října se přesunul do výcvikového prostoru Grafenwí¶hr k bojovému výcviku.

1940

Benelux, Francie

V listopadu byl pluk přesunut do prostoru Montabaur,na konci ledna 1940 pak na Moselu do prostoru Zell - Neef - Pí¶ltern a Merl. Části pluku odjely do Crailsheimu k výsviku vzdušných výsadků (Luftlande Ausbildung). Poté byl pluk přesunut do prostoru Irrel. Následoval pochod Lucemburskem a Belgií. Boje u Etalle, Viliers sur Semois a u L' Eglise, Vitry, Fauvilliers. íštok v prostoru Suxy, přechod Másy u Floingu. Boje u Chemery a Bulsonu. íštoky a obrana u Stonne. Nasazení v prostoru Doullens. Postupové boje přes Norterque, přes Aa, La Bistade, přes prostor Drincham, Pitgam, Bergues, přes Cappel a Benty Meulen. íštoky u Soex, Steene a na Canal de la Colme (prostor Dunkerque). Další prostory nasazení a útoků byly Amiens - St.Fusciens, Estrées - Esserfaux - Rossignol, dále Breteul - Paillart (okres La Noye), Cuvilly, Noyon a Lyon.

1941

Balkánské tažení

Počátkem dubna pluk přesunut do Rumunska a organizován v prostoru Moravita. Boje u Werschetzu. Výpad na Bělehrad, srážky o železniční most v obvodu Bělehradu.

1941 - 1942

Východní fronta

Pluk byl rozložen v prostoru Janov - Brest Litevsk. íštočné boje přes Bug, Prušany, Rošany, Baranoviči, Stolpce, Kamienku, Minsk, Červen, přes Berezinu u Berezina k Dněpru. íštok Přes Dněpr. Boje v prostoru Å oklov, Augustovo, Bjelyj. Zajišťování rollbahnu Smolensk - Roslavl. Obranné boje v oblouku Jelni, u Kruglovky, Vorošila a Ušakova. Dobytí Gridiny. Zajišťování prostoru Zuborovka - Jerdecy. Po krátkém oddechu v prostoru Vaškovo - Chochlovka - Rudnaja Novaja pluk rozložen u Kyjeva. Zajišťování předmostí na Dessně, Novgorod Severskij a rollbahn u Gluchova. íštok a následné dobytí Gluchova. íštoky přes Sejm, Putivl, Å ilovka, Konotop, Djakovka a Nikolajenko (prostor Karačev). Boje v lesích severně od Karačeva a u Aninina. Nápor na Moskvu. Boje u Mženska ,Černě, Plavska a v prostoru Tuly u Kolodesnej a Věneva. íšstupové boje přes Bolchovo, Pretaji, přes Upu u Truškina, dále přes Kosaju a Oserki na Mžensk. Pluk se rozložil v prostoru Bolchova a dobyl Oku. Boje u Běleva, Jagodnej, Gorodoku a Čuchlova - Melechova. Pluk byl před únorem 1942 rozdělen k podpoře jiných jednotek a poté se shromažÄoval v prostoru Rječica. Koncem února byl potom přeložen a odtransportován do výcvikového prostoru Wandern k reorganizaci. Za půl roku války v Rusku si pluk na jedné straně vydobyl vysokou reputaci, na straně druhé ji zaplatil vysokými ztrátami.

Toto jsou ztráty pluku Grossdeutschland ve východním tažení k 6.1.1942:

  mrtví ranění nezvěstní
důstojníci 36 89  
poddůstojníci 129 377 4
mužstvo 735 2790 110
celkem: 4070 mužů 900 3056 114

Dne 12.3.1942 byla ve vojenském výcvikovém prostoru Wandern, Wehrkreis III, s využitím jednotek pěšího pluku GD a jednotek Polní a Záložní armády, ustanovena Infanterie Division (mot.) "GROSSDEUTSCHLAND". Její složení bylo následující:

1.10.1942 byly pěší pluky GD, 1. a 2. označeny termínem Grenadier, respektive Füsilier Regiment GD. 15.2.1943 byl Kradschützen Batalion GD přejmenován na Panzer-Aufklí¤rungs Abteilung GD. Původní Panzer-Abteilung vzrostl na Panzer-Regiment.


1942-1945

Východní fronta

Ve druhé polovině června byla divize podřízena Heeresgruppe Süd a zaujala pozice severozápadně od Fateše, k útoku směr Voroněž. íštočné boje u Dubrovky. Průlom přes Tim (Svoboda, Požidajevka), přes Kšen, Alexandrovku, Nasarovku, Prostojenoje, přes Olym, Jassenki, Goršetšnoje, Děvicu k Donu u Semiluk. Další útoky přes Bogunov k Doňci, pronásledování nepřítele přes Å achty, Radorskaju k Manyči. Zde byla divize rozdělena a přes Å achty a Smolensk odtrandportována do prostoru Rževa. Následovaly ofenzivní i obranné boje u Čermasova, Suchtina, kolem Rževa a v prostoru Olenina (Lučesa - Tal, Lomov a Pysino). Během roku 1942 byly na divizi kladeny podstatně větší nároky, než kolik mohla skutečně zvládnout. Ne nadarmo se polní noviny divize GD, vydávané pro její příslušníky, jmenovaly "GD - Die Feuerwehr " - Hasičský sbor. Divize byla dvakrát téměř zničena, ztráty za rok 42 jsou přesně téměř nezjistitelné - odhady se pohybují někde mezi 10.000 - 12.000 muži, padlými, raněnými a nezvěstnými. Nicméně jádro, které přežilo, bylo tvořeno teď už opravdu zkušenými a bojem zakalenými veterány. Počátkem ledna 43 je divize přeložena přes Smolensk do prostoru Volčanska. Utočné i obranné boje u Oskolu, u Volokonovky - Olchovatky a v prostoru Bělgorodu. íšstupové boje přes Golovino, Lipcy, přes Doněc u Archangelskoje k Charkovu. Obranné boje u Charkova. Odsun přes Korotič a Ljubotin do prostoru Poltava. íštočné a obranné boje u Rovny, v úseku Merčik a u Bogoduchova - Graivoronu. Tankové boje u Borisovky, boje u Tomarovky. Divize byla umístěna na odpočinek do prostoru Poltava - Kusemin a koncem května 1943 byla přejmenována na Panzergrenadier-division GD. Nasazení v operaci Citadela. Prostor soustředění - Vorksla u Tomarovky. íštočné a obranné boje u Čerkasskoje, Dubrova a Kalinovky. Přesun divize do prostoru Karačeva. Boje u Alisova, Alechina a Ismorožnije. íšstupové boje přes Novaju Rjabinu a Jabločnoje k Achtyrce. Ofenzivní a defenzivní boje u Achtyrky. Nasazení v prostoru Opošňa. Boje u Sinkiva, u Vorskly, Těplyj Batki a Opošni. íšstupové boje přes Bodanovku, úsek Chorol a Krynki. Na Kremenčug. íštočné a obranné boje v prostoru Mičurin Rog, Taranzov a Borodajevka. íšstup přes Pavlovku a obranné boje u Milodarovky, Ljubimovky, Sofijevky a v prostoru Tarasovka - Vysokij. Nasazení v prostoru Kirovogradu. íštočné a obranné boje u Losovatky, Fedorovky a Karlovky - Antonovky. Boje u Dymina a Nikolajevky. Poté přesun do prostoru Kišiněva. Boje u Cornesti - Targ, Jassy, Targul - Frumos a v prostoru Orsoaei - Moimesti - Zahorna. Divize zde byla rozdělena v prostoru jižně od Jassy (Vasluicui - Bacau) se znovu kompletovala a absolvovala krátký odpočinek. Na konci července 44 byla odtransportována do Východního Pruska.

Nasazení jižně od Wirballenu. Boje u Skardupiai, Wilkowischken, Kursenai - Kuziai, Purvinai a v postavení Windau u Luoke - Plinge. íšstupové boje přes Memelské předmostí.

Divize byla odsunuta po moři z Memelu do Pillau a dále do prostoru Rastenburg - Sensburg, koncem prosince 44 byla soustřeďována v prostoru Willenberg - Chorzele.

Z důvodu ustanovení sboru Panzerkorps Grossdeutschland dne 20.12.44, pod který, kromě divize GD spadaly Führer-Grenadier Division, Führer-Begleit Division, Pz. Gren.Division Brandenburg, Pz.Gren.Division Kurmark a Einsatzbrigaden, odevzdala divize GD k vytvoření sborových jednotek následující oddíly :

a různé podpůrné jednotky. Pz.Gren.Div.Brandenburg převzala Sturmgeschütz-Abt.GD.

Tento sbor ale nikdy jako sbor nasazen nebyl, jeho jednotlivé jednotky byly nasazeny na různých frontách a nikdy společně nebojovaly.

S počátkem ruské zimní ofenzívy 13.1.1945 byla divize nasazena v prostoru Praschnitz, kde podstoupila útočné i obranné boje. íšstupové boje přes Grudusk, Mielau, Willenberg, Passenheim, Allenstein a Bartenstein v prostoru Kreuzburg. Boje u Maulen, Jí¤skein u Waldburg - Perwilten, v prostoru Brandenburg a u Balgy a Kahlholzu. Následoval lodní převoz z Frische Haff do Pillau. Nasazení v prostoru Palmnicken. Obranné boje u Norgau, Rothenen, Tenkitten, Lochstí¤dt a u Pillau - Neutief. Přesun na poloostrov Hela a transport po moři do Dánska a Fehmarnu. Zde se zbytky divize vzdaly Anglické armádě.


VíSTROJ A VíZBROJ

popis nemecke uniformy

zleva zepředu zprava zezaduTabulka povinné výstroje:

předmět možnost zápůjčky
sako ne
kalhoty ne
opasek + přezka ne
helma, dvouznaková ne
lodička ne
sumky - pár ne
boty - půllitry ne
chlebník ne
polní láhev ne
bajonet ne
pouzdro na masku ne
celta + kolíky ne
výstrojové kšíry ne
ešus ne
puška ne


Tabulka nepovinné výstroje:

předmět možnost zápůjčky
kabát ne
A rám ne
teletina ne


Tabulka nepovinné výstroje z období druhé poloviny války:

předmět možnost zápůjčky
boty kotníkové šněrovací ne
spinky ne
maskovací převlek ne
maskovací vaťák, kalhoty ne
ruksak ne