datum    výročí
4. 1. 1944    boje Čs.brigády u Bjeloj Cerkvi
15. 1. 1940    ve Francii je ustavena 1.čs.divize
16. 1. 1809    založení pluku Napoleonovy mladé gardy 1er Tirailleurs-Grenadiers
18. 1. 1871    Vilém I.prohlášen ve Versailles císařem Némecké říše
27. 1. 1809    Dobytí Zaragozy Francouzi
2. 2. 1943    kapitulace 6. armády ve Stalingradu
7. 2. 1807    Bitva u Preussisch Eylau - 1. den
8. 2. 1807    Bitva u Preussisch Eylau - 2. den
13. 2. 1945    noční nálet na Drážďany
21. 2. 1916    začátek bitvy u Verdunu
8. 3. 1943    bitva u Sokolova, první nasazení čs.východních jednotek
15. 3. 1939    obsazení zbytku republiky Némci, ustavení Protektorátu Čechy a Morava
20. 3. 1811    Narození Orlíka, Napoleona II., vévody z Reichstadtu (Zákup)
21. 3. 1918    druhá bitva na Sommé
21. 3. 1942    v Praze na Prašném mosté padl v přestřelce škpt.Václav Morávek, jeden ze "Tří králů"
28. 3. 1919    Maďarsko vyhlašuje válku Československu
9. 4. 1917    začátek bitvy u Arrasu
9. 4. 1940    Némecko okupuje Dánsko a začíná obsazovat Norsko
10. 4. 1796    Bitva u Montenotte
15. 4. 1917    konec bitvy u Arrasu
20. 4. 1809    Bitva u Landshutu
21. 4. 1809    Bitva u Eckmühlu - 1. den
22. 4. 1809    Bitva u Eckmühlu - 2. den
23. 4. 1809    Bitva u Regensburgu
25. 4. 1937    bombardování Guerniky ve španélské občanské válce
2. 5. 1813    Bitva u Lützenu (Grossgörschen)
5. 5. 1821    Napoleon I. umírá na Svaté Helené
5. 5. 1945    podepsání dohody mezi zástupci čs.odboje a velením 1.divize ROA
6. 5. 1757    bitva u Å térbohol mezi Prusy Friedricha Velikého a Rakušany Karla Lotrinského
8. 5. 1809    Obsazení Vídné Francouzi
8. 5. 1945    konec 2.sv.války v Evropé, kapitulace Némecka
10. 5. 1796    Bitva u Lodi
10. 5. 1940    Némecko útočí na Belgii a Holandsko
12. 5. 1945    rozpušténí 1.divize ROA ve Lnářích
12. 5. 1945    zajetí generála Vlasova u Lnářů
13. 5. 1943    kapitulace Afrikakorpsu a Italské armády v Africe
14. 5. 1940    kapitulace Holandska
17. 5. 1742    bitva u Chotusic mezi Prusy pod Friedrichem Velikým a Rakušany pod Karlem Lotrinským
18. 5. 1800    Úmrtí generála Suvorova
18. 5. 1804    přetvořením Konzulské gardy vzniká Císařská garda-La Garde Imperiale
21. 5. 1809    Bitva u Aspern a Esslingen - 1. den
22. 5. 1813    Bitva u Görlitz
22. 5. 1809    Bitva u Aspern a Esslingen - 2. den
27. 5. 1905    námořní bitva u Cušimy-Japonci drtivé poráží Rusy
27. 5. 1918    dobytí Čeljabinsku Čs.legiemi
27. 5. 1940    kapitulace Belgie
27. 5. 1942    atentát na Reinharda Heydricha, 10.35hod.
30. 5. 1431    Jean d'Arc, Johanka z Arku upálena v Rouenu ve véku 19 let
31. 5. 1918    dobytí Petropavlovsku Čs.legiemi
4. 6. 1918    bitva čs.legií s bolševiky u Lipjag
4. 6. 1940    evakuace britského expedičního sboru z Dunquerke
4. 6. 1942    Heydrich podléhá následkům atentátu v nemocnici Na Bulovce v 7.30 ráno
6. 6. 1944    Vylodéní spojeneckých armád v Normandii - den "D"
6. 6. 1918    dobytí Omsku Čs.legiemi
10. 6. 1942    likvidace obce Lidice
14. 6. 1800    Bitva u Marenga
14. 6. 1807    Bitva u Friedlandu
15. 6. 1918    začátek bitvy na Piavé
18. 6. 1815    Bitva u Waterloo
18. 6. 1757    bitva u Kolína mezi Prusy pod Friedrichem Velikým a Rakušany Leopolda von Daun
18. 6. 1942    poslední boj čs. parašutistů v krypté kostela Karla Boromejského v Praze
22. 6. 1812    Napoleonovo prohlášení - "Druhá polská válka začala" - tažení proti Rusku
22. 6. 1941    Némecký útok na Sovétský svaz, 03.15 hod.
24. 6. 1859    bitva u Solferina Francouzi Napoleona III. poráží Rakušany France Josefa I., následné vznik Červeného kříže
24. 6. 1916    začátek bitvy na Sommé
24. 6. 1942    likvidace osady Ležáky
25. 6. 1876    bitva u Little Big Hornu
25. 6. 1918    konec bitvy na Piavé
26. 6. 1794    Bitva u Fleurus
27. 6. 1866    bitva u Trutnova mezi Prusy a Rakušany
28. 6. 1914    Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda
29. 6. 1866    bitva u Jičína mezi Prusy a Rakušany
29. 6. 1866    bitva u Dvora Králové mezi Prusy a Rakušany
30. 6. 1942    v Praze-Kobylisích popraven Josef Mašín, jeden ze "Tří králů"
2. 7. 1917    bitva u Zborova
2. 7. 1942    pád Sevastopolu
3. 7. 1866    bitva u Hradce Králové mezi Prusy a Rakušany
5. 7. 1809    Bitva u Wagramu - 1. den
5. 7. 1943    začátek bitvy u Kurska
6. 7. 1809    Bitva u Wagramu - 2. den
8. 7. 1807    Podepsání Tylžského míru mezi Francií a Ruskem
10. 7. 1809    Bitva u Znojma
12. 7. 1942    zajetí generála Vlasova Némci u Tuchovešti
14. 7. 1815    dobytí Bastily
16. 7. 1943    konec bitvy u Kurska
21. 7. 1798    bitva u Pyramid mezi Napoleonem a mameluky
22. 7. 1808    Bitva u Bailénu
1. 8. 1944    vypuknutí povstání Armii Krajovej ve Varšavé
5. 8. 1796    Bitva u Castiglione
6. 8. 1945    Shození atomové bomby (Little boy) na Hiroshimu
9. 8. 1945    Shození atomové bomby (Fat man) na Nagasaki
12. 8. 1996    Založení KVH GARDEKORPS - Praha
15. 8. 1769    Narození Napoleona Bonaparta
21. 8. 1968    okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy
23. 8. 1942    začíná tažení 6. armády na Stalingrad
25. 8. 1920    ruská armáda pod Tuchačevským je poražena Poláky u Varšavy
26. 8. 1813    Bitva u Katzbachu (Jauer, Jawí³r)
26. 8. 1813    Bitva u Drážďan - 1. den
26. 8. 1346    bitva u Kresčaku mezi Angličany a Francouzi, smrt Jana Lucemburského
26. 8. 1914    začátek bitvy u Tannenbergu
26. 8. 1278    V Bitvé u Dürnkrut padl český král Přemysl Otakar II.
27. 8. 1813    Bitva u Drážďan - 2. den
29. 8. 1944    Začátek slovenského národního povstání - SNP
29. 8. 1813    Bitva u Kulmu a Nollendorfu (Chlumec a Přestanov) - 1. den
29. 8. 1526    V Bitvé u Moháče padl Ludvík Jagellonský, král uherský a český.
30. 8. 1813    Bitva u Kulmu a Nollendorfu (Chlumec a Přestanov) - 2. den
31. 8. 1914    konec bitvy u Tannenbergu, porážka Rusů
1. 9. 1939    Némecká armáda zaútočila na Polsko - začátek 2. svétové války
1. 9. 1870    bitva u sedanu-francouzi Napoleona III. poraženi Prusy pod velením Moltkeho, Napoleon III. zajat, následuje jeho abdikace
5. 9. 1914    začátek bitvy na Marné
7. 9. 1812    Bitva u Moskvy, neboli též u Borodina
10. 9. 1914    končí bitva na Marné
12. 9. 1683    porážka Turků u Vídné spojeneckými vojsky Rakouskými, Polskými a Némeckými
14. 9. 1812    Obsazení Moskvy Francouzi
20. 9. 1792    bitva u Valmy
27. 9. 1940    podepsání smlouvy o vzájemné pomoci mezi Némeckem, Itálií a posléze přistoupivším Japonskem, tzv.Osa
3. 10. 1941    popraven pplk.Josef Balabán, jeden ze "Tří králů"
7. 10. 1941    obkličovací bitva u Vjazmy
10. 10. 1806    Bitva u Saalfeldu
14. 10. 1806    Bitvy u Jeny a Auerstadtu
14. 10. 1066    bitva u Hastings mezi Vilémem Dobyvatelem a králem Haraldem
16. 10. 1813    Bitva u Lipska - 1. den
17. 10. 1813    Bitva u Lipska - 2. den
18. 10. 1813    Bitva u Lipska - 3. den
19. 10. 1813    Padl maršál Poniatowski
19. 10. 1813    Bitva u Lipska - 4. den
20. 10. 1805    Kapitulace Ulmu
20. 10. 1805    Námořní bitva u Trafalgaru
24. 10. 1648    Vestfálský mír, konec třicetileté války
24. 10. 1917    začátek bitvy u Caporetta
25. 10. 1415    bitva u Agincourtu mezi Francouzi a Angličany
28. 10. 1918    Vznik Československé republiky
30. 10. 1813    Bitva u Hanau
30. 10. 1944    konečná porážka povstání Armii Krajovej ve Varšavé
3. 11. 1943    dobytí Charkova Némci
5. 11. 1757    bitva u Rossbachu mezi Prusy, Rakušany a Francouzi
6. 11. 1943    dobytí Kyjeva jednotkami Čs. samostatné brigády
8. 11. 1620    bitva na Bílé hoře
8. 11. 1944    konečná porážka Slovenského Národního Povstání
9. 11. 1944    ustanovení 1.divize ROA ve výcvikovém prostoru Münsingen
11. 11. 1918    Ukončení 1. svétové války
11. 11. 1805    Bitva u Dürnsteinu
12. 11. 1917    konec bitvy u Caporetta
13. 11. 1805    Obsazení Vídné Francouzi
13. 11. 1916    konec bitvy na Sommé
14. 11. 1944    podepsání Manifestu Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR) v Praze
15. 11. 1796    Bitva u Arcole
16. 11. 1805    Bitva u Schöngrabern
20. 11. 1917    bitva u Cambrai
21. 11. 1920    poslední jednotky Čs.legií opouštéjí Vladivostok a odjíždéjí z války (!) do vlasti
27. 11. 1812    Napoleon přechází při ústupu Berezinu
30. 11. 1939    Rusko přepadlo Finsko, následuje tzv. Zimní válka
2. 12. 1805    Bitva u Slavkova - bitva tří císařů
2. 12. 1804    Napoleon korunován Císařem
5. 12. 1941    vydán rozkaz k zastavení postupu Wehrmachtu u Moskvy, dosažení nejzazšího bodu postupu
6. 12. 1757    bitva u Leuthenu mezi Prusy pod Friedrichem Velikým a Rakušany Karla Lotrinského
7. 12. 1941    Japonský útok na Pearl Harbor
13. 12. 1812    Stažení Francouzů za Némen, konec ruského tažení
18. 12. 1916    konec bitvy u Verdunu
30. 12. 1810    přejmenování pluku 1er Tirailleurs-Grenadiers mladé gardy na 1er Tirailleurs