Z deníku CK vojína

CHLUM

Tam na Chlumu kostelíček
stojí samo jedinný
hledí dolů na sta křížů
do Hradecké krajiny

Tam sta křížů na sta hrobech
bez nápisů, bez jména,
nikdo tady dnes nepláče,
jenom vletá ozvěna

Nikdo nenese sem věnec
nikdo nenese sem vděk,
opuštění spí vojíni
v den svatých věčných dušičekOsmnáctý prápor

Darmo se česká krev valila potokem,
darmo bratry české vlasti, darmo hnali útokem.

Zráda černě na vše strany, proti nám se valila,
a ta krev ta drahocenná marně se vylévala.

U Náchoda viděls Bóže - prápor osmnáctý stát,
viděls Bóže v prachu černém širé noci bojovat.

Měsíček tam jasně svítil, Prusům světla dodával,
na náš prápor osmnáctý hrozné rány rozdával.Heslo osmnáctníků

Osmnáctí vždycky vprostřed
to heslo plá v našich hrudích
tu přísahu jsme složili.
Bohu, vlasti, národu
že věrní budem svému praporu

Když nepřítelů je silný střed,
tu osmnáčtí se tlačí vpřed,
zděděná to předků krev.
Osude ty krutý vrahu,
mojích mladých let,
v náručí své drahé matky
mě aspoň klidně zemřít nech.


Z deníku Karla Kratochvíla, vojína CK pěšího pluku Arcivévody Leopolda čís. 18 - vzpomínky na Bitvu u Hradce Králové roku 1866.


Jan Gallas