vznik KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE HRANIČÁŘSKÝ PLUK 19.

Vážení kolegové!

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE HRANIČÁŘSKÝ PLUK 19. Klub byl registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 13.února 2001 a jeho stanovy jsou na vyžádání k dispozici u tajemníka klubu.

Činnost klubu plynule navazuje desetiletou činnost Historické jednotky ZÚ"Ba"/HP č.19, která tímto ukončila svou existenci. Členská základna klubu je nyní podstaně užší, ale zůstává početný kádr nezávislých spřátelených spolubojovníků, kteří s námi hodlají nadále spolupracovat a budou na akcích vystupovat pod hlavičkou našeho klubu.
Předsedou klubu byl zvolen MUDr. Petr Podroužek.
Tajemníkem klubu byl zvolen Ing. Vít Pažourek.

Kontakty a podrobnosti se můžete dozvědět na naší webovské stránce http://www.hp19.kgb.cz.
Náš klub je oficiálním spolupořadatelem prestižní akce "Den Sil územní obrany - CIHELNA 2001". Naše činnost v rámci této akce bude zaměřena na bojové ukázky, jejich organizační a materiální přípravu (scénář, režie, bojiště), řízení i personální zabezpečení některých klíčových skupin na obou bojujících stranách. Spolupracovat budeme i na zabezpečení chodu Praporu historických jednotek Králíky, který bude opět rozvinut pro zajištění týlového zabezpečení zúčastněných klubů.

Nejaktuálnější podrobnosti o této akci jsou publikovány na http://www.cihelna.kgb.cz.