Československá polopásová vozidla 1945-1970

Jochen Vollert, překl. P.Kmoch
Převzato z magazínu "The Tankograd Gazette" No.12/2001

Po německé okupaci části Československa v r. 1938 byly některé firmy, vyrábějící vojenská vozidla, jako např. Praga, Škoda, Tatra a Zbrojovka zabrány a pokračovaly ve své výrobě pro německou Wehrmacht. Kromě jejich původních konstrukcí jim byla zadána i výroba kompletních vozidel (např. stíhače tanků Hetzer) a dílů pro typy původně německé. V případě vozidla Sonderkraftfahrzeug SdKfz 251 byly podvozky vyráběny v plzeňské Škodovce a pancéřové vany v České Lípě. Stejně jako v jejich původních, ryze německých předlohách byly používány motory Maybach.
Po konci druhé světové války a osvobození Československa americkou armádou (sic!) v roce 1945 byly zabrány sklady vozidel Wehrmachtu a výroba určitých typů polopásových vozidel pokračovala, aby bylo možno vyzbrojit nově zformovanou československou armádu. Výrobci i česká vláda také viděli možnost exportovat tato v boji prověřená a spolehlivá vozidla zahraničním zákazníkům v poválečné Evropě. V zájmu této vize byly některé z typů, které přicházely v úvahu, poněkud modifikovány a modernizovány, a v některých případech bylo zesíleno jejich pancéřování.
Zatímco standartní transportní a tažné verze, jako např. 8, 12 a 18titunové polopásové tahače se dočkaly jen lehkých změn, SdKfz 251 byl zásadně pozměněn osazením vzduchem chlazeného dieselového motoru Tatra, větším rozvorem mezi přední osou a hnacími koly, zakomponováním protichemické a protinukleární odolnosti (hermeticky uzavíratelný prostor posádky), nezávislým topením, filtračním a ventilačním systémem, střílnami pro posádku, zjednodušenými hnacími koly, pásy se suchými čepy, 24voltovým elektrickým systémem, novými měřáky a přístroji, kruhovou lafetou na kulomet UK-59, přidáním pákami ovládaných nezávislých pásových brzd pro oba pásy a znatelným zesílením pancéřování. Prototyp, označený OT-809 se ukázal jako příliš těžký a musel být přepracován. Toto nové vozidlo, vyvinuté v letech 1953 - 1958 a vyrobené v počtu cca 1500 ks v Tatrovce v Kopřivnici a v Detvě v letech 1959 - 1963 dostalo označení OT-810 (OT=obrněný transportér). Vyráběny byly dvě verze s lehce odlišným tvarem karosérie a obě v několika variantách.
Když sovětská vláda rozhodla o restrukturalizaci většiny východoevropských armád, jako předpokladu pozdějšího založení Varšavské smlouvy, bylo československým výrobcům nařízeno utlumit výrobu domácích typů a armáda musela v zájmu unifikace výzbroje nakoupit typy sovětské. To vedlo na počátku 60' let k úplnému zastavení výroby československých bojových vozidel. Ve výrobě zůstaly pouze nákladní a lehká vozidla.

Varianty sérií OT-810
Pěchotní varianta OT-810 mohla přepravit až 12 plně vystrojených vojáků. Vyráběny byly dva typy, lišící se tvarem bočního pancíře a drobnými detaily. V šedesátých letech byla zavedena protitanková verze s označením OT-810 D, nesoucí bezzákluzový 82mm kanón Bzk vz.59 nebo 59 A. Další variantou byl OT-810/R2, radiovůz pro velitelské a spojovací účely, vybavený vysílacími soupravami sovětské provenience R-112 a R-113. Tato vozidla jsou zvenku identifikovatelná podle dvou otvorů v pravé zadní části pancéřové korby, sloužících jako sání a výfuk pro přídavný generátor NS-600A. Dále bylo dodáno 20 speciálně upravených vozidel pro výcvik řidičů. Náhrada za OT-810 v roli pěchotního transportéru přišla v 60'letech, kdy byl zaveden OT-62, odvozený ze sovětského typu BTR-50. Několik OT-810 bylo později ještě využito přebudováním na sanitní a vyprošťovací vozidla.

Post-vojenské využití
V posledních letech vzbuzují série OT-810 velký zájem mezi soukromými sběrateli vojenské techniky.
Důvodem je jejich "drsný" vzhled, spolehlivost, snadná dostupnost náhradních dílů a především možnost je s relativně malými úpravami přebudovat zpětně do podoby SdKfz 251.

Takticko-technická data OT-810:
Délka: 5.700 mm
Šířka: 2.100 mm
Výška: 1.880 mm
Rozvor: 2.895 mm
Pohotovostní hmotnost: 9.000 kg
Prázdná hmotnost: 7.600 kg
Maximální rychlost: 60 km/h
Spotřeba: 40,5 l/100 km
Motor: Tatra-928-3 V-8 Diesel, 120 koní při 2000 ot/min.
Výzbroj: kulomet nebo bezzákluzový protitankový kanón
Osádka: 2+8 (pěchotní verze)
Pavel Kmoch