Tirailleurs de la Garde Imperiale: 1809 - 1815 - Velení„Ve válce mám větší prospěch z Fusilieurů a Conscripts, než z Grenadierů a Chasseurů“

Pro velení novým plukům, přiřazeným ke Grenadiers a Chasseurs-á-pied vybral Napoleon osvědčené důstojníky z Gardy. Tyto nové jednotky potřebovaly zvlášť vybrané důstojníky z řad veteránů, kteří budou schopni vycvičit a vést rekruty.
Baron Longchamp, major 2éme Grenadiers byl jmenován podplukovníkem 1er Tirailleurs, Flammand 2éme Tirailleurs, Simon Robert měl tuto funkci u 3éme Regiment a Darquier u 4éme. Baron Francois Isador Darquier (1770-1812) byl jmenován majorem 2éme Grenadiers-Conscrits 5.dubna 1809, majorem 1er Grenadier-Conscrits (později 3éme Tirailleurs) 30.dubna 1810. Důstojníkem Čestné Legie se stal 14.března 1809 a Baronem Císařství 15.března 1810.
Důstojníci rot přišli rovněž z Gardy. Major Jean-Nicholas-Louis Carre (1770-1845) započal svojí kariéru jako poručík v 1.rotě, 1er Bataillon des Grenadiers-á-Pied de la Garde des Consuls v roce 1800, v dubnu 1809 se stal velitelem praporu-Chef de Bataillon pluku 1er Grenadiers-Conscrit, 18.září 1811 byl jmenován majorem pluku 6éme Tirailleurs a 1.března 1813 podplukovníkem 4éme Tirailleurs. Téhož roku, dne 16.srpna obdržel titul barona a 28.listopadu byl jmenován Komandérem řádu Čestné Legie. 21.června 1814 se stal plukovníkem 21.řadového pluku.
Je faktem, že plukům Tirailleurs a Conscrits veleli důstojníci, kteří se později stali významnými generály. První Colonel-Major pluku 1er Chasseurs-Conscrit nepřišel k pluku z Gardy, ale z řadové pěchoty-Mouton Duvernet byl velitelem 63.řadového pluku. Dalším významným důstojníkem, který sloužil u Mladé Gardy byl Pierre-Jacques-Ettiene Cambronne, který se mimo jiné proslavil samozřejmě svým údajným citátem „merde“.

K ilustracím (obrázky k vidění na napoleon.series):
Colonel-Major Carre ze 4éme Tirailleurs. Portrét je zajímavý tím, že zobrazuje vyššího důstojníka Tirailleurů v blůze Tirailleurského pluku, ne v modelu 1812. Na hrudi má hvězdu Čestné Legie a stužku Komandéra Legie, což portrét datuje do konce roku 1813 nebo počátku roku 1814. Jakožto ex-Grenadier měl právo nosit blůzu ve stylu Grenadiers, jak povoloval předpis pro Grenadiers-Conscrit.
Portrét Capitaine-Adjutant-Majora Jacquese Malassagneho ze 4éme Tirailleurs, datovaný 10.dubna 1813 ho zobrazuje v uniformě Fusilier-Grenadiers. Tento i předchozí portrét dokládají, že i v roce 1813 pokračovala praxe, kdy důstojníci nadále nosili původní uniformy pluků, z nichž pocházeli, a pokud třeba ne kompletní, tedy alespoň jejich součásti. Důstojníci Tirailleurs a Voltigeurs museli vypadat velmi různorodě a rozhodně ne uniformě, jelikož nižší důstojníci nosili uniformu sboru, kapitáni uniformu Fusiliers a vyšší důstojníci uniformu Grenadiers nebo Chasseurs-á-Pied, nebo v podstatě jakoukoli variantu těchto, protože pouze bývalí důstojníci Grenadiers a Chasseurs si mohli ponechat svoji původní uniformu. Na portrétu je rovněž zajímavé použití 23mm široké zlaté tressy okolo základny čáka, jelikož předpis pravil, že tressa má být našita kolem jejího vrchního okraje. Rovněž je zvláštní doleva hledící orel na čákovém znaku, což je známo pouze u 1er Tirailleurs, a celočervený chochol.


Paul Dawson

Přeložil Pavel Kmoch, použito se souhlasem autora a se souhlasem Napoleon Series: www.napoleon-series.org