Tirailleurs de la Garde Imperiale: 1809 - 1815 - Úloha Mladé Gardy„Ve válce mám větší prospěch z Fusilieurů a Conscripts, než z Grenadierů a Chasseurů“

Napoleon nikdy plně neobjasnil důvody, které ho vedly k vytvoření Mladé Gardy, ale byly v zásadě tři.
Především byla Mladá Garda zdrojem vycvičených kádrů pro další gardové jednotky a ostatně i pro celou armádu. V dubnu 1811 si Napoleon uvědomil, že v 1er Regiment de Voltigeurs a 1er Regiment de Tirailleurs mu zahálí zkušené mužstvo a důstojníci, kteří by mohli být lépe využiti, kdyby z nich byl zformován druhý myslivecký pluk. Výnos ze dne 18.května 1811 přikazoval reaktivaci již dříve existujících pluků 2e Regiment de Grenadiers-á-Pied a 2e regiment de Chasseurs-á-Pied de la Garde, které byly zformovány s využitím lidských zdrojů z pluků 1er Tirailleur a 1er Voltigeur. Řady Mladé Gardy pak byly doplněny odvedenci, důstojníci přišli z řadových pluků.
Napoleon osobně odhadoval, že tento systém by mu mohl poskytnout dostatek kádrů, sloužících v Gardě, které by zformovaly armádu o 100 praporech. Odhadoval, že by mu pluky Fusiliers a Tirailleurs mohly poskytnout 3000 seržantů, pluky Tirailleurs a Conscrits dále 6000 desátníků, z veteránů Staré Gardy by vzešlo 600 poručíků a 600 nových podporučíků by poskytly různé školy. Aby tento záměr mohl být realizován, měl napříště každý z pluků Tirailleur a Voltigeur mít rotu Coporal-Tirailleur, resp. Coporal-Voltigeur, které procházely školením v Bataillon d’Instruction de la Garde ve Fontainebleau, kde se učily vojenské teorii i praxi.
Významné rozšíření Gardy a pohyb personálu mezi jednotlivými pluky vyústil v to, že nově zformované jednotky měly jisté procento veteránů, kteří tvořily jakýsi rámec či kostru armády, tvořené jinak především odvedenci. Zároveň to ale také vyústilo v nedostatky, v to, že rozpočet Gardy byl přetížen a že vznikl „labyrint, ve kterém žádný inspektor nebyl schopen najít nit“.
Zároveň se ale Mladá Garda stala v posledních letech císařství hlavní ozbrojenou silou Francie a jak bylo zmíněno výše, byla též způsobem, jak potírat dezerce, které byly v celé armádě časté.


Paul Dawson

Přeložil Pavel Kmoch, použito se souhlasem autora a se souhlasem Napoleon Series: www.napoleon-series.org