Napoleonova tažení I.
Vítězné roky

Autor: Jiří Kovařík

Vydal: Akcent, 2003

Rozepisovat se zde o stylu a kvalitě knih pana Kovaříka by bylo nošením dříví do lesa, patří ke špičce napoleonské literatury nejen u nás. Zaměřím se tedy spíše na faktické informace o knize.
Jedná se o první díl připravované série, která má mít v další tři pokračování. Vítězné roky se zabývají počátkem císařských válek od roku 1805, tedy tažením k Ulmu, Vídni, Slavkovem, Jenou, Auerstädtem a následnou porážkou Pruska. Zdálo by se, že popis událostí, které pan Kovařík již několikrát popisoval v předchozích knihách může stěží přinést něco nového, ale chyba lávky. I pro toho, kdo má napoleonské knihy načtené je tento první díl série plný buď informací neznámých, nebo alespoň rozvedených do detailu. Autor i zde cituje množství pamětníků. Kniha je v závěru doplněna detailním popisem armád napoleonských válek, jejich složením, uniformami, taktikou a výcvikem Je asi zbytečné se popisu obsahu věnovat více, kdo se v dané problematice trochu orientuje, asi ví, co všechno by v knize mělo být. Mě nezbývá než konstatovat, že kdo koupí, neprohloupí.Pavel Kmoch