1809 - Orel proti orlu

Autor: Jiří Kovařík

Vydal: Hart sro., 2002

Jméno spisovatele Jiřího Kovaříka je již delší dobou zárukou kvality. Autor se, kromě jiného, může pochlubit řádkou knih z období Napoleonských válek - Orlové Napoleonovy armády, Maršálové Napoleonových orlů, Sto dní - z Elby k Waterloo, 1812 - Napoleonovo ruské tažení nebo překladem čtivých Pamětí barona Marcellina Marbota.

Se zvědavostí jsem očekával zatím poslední autorův počin, knihu 1809 - Orel proti orlu, popisující válku Francie s Rakouskem, jejímž důsledkem byl konec Svaté říše římské národa německého a vznik Rýnské konfederace, počátku sjednoceného Německa.
Dlužno dodat, že jsem knihou nebyl zklamán ani v nejmenším. Třebaže si myslím, že toho vím o Napoleonských válkách dost a celkem žádná informace či historická příhoda pro mě nebude zvlášť nová, pan Kovařík mě vyvedl z omylu. Kniha se, jak už je u tohoto autora zvykem, čte jedním dechem. Popisuje celé tažení chronologicky, od prvních vojenských a diplomatických příprav rakouského útoku, přes počátek války, Landshutský manévr, bitvy na vedlejších válčištích v Haliči a Itálii, masakr u Aspern a Esslingu, přípravu k dalšímu Napoleonovu výpadu a bitvu u Deutsch - Wagramu i závěr tažení, končícího nedokončenou bitvou u Znojma a podepsáním míru. Občas se ozývají hlasy, že ten či onen autor fandí té které straně, a že historická objektivita tím trpí, ale to se této knize rozhodně vyčíst nedá. Kapitoly jsou, jako již tradičně, plné detailních faktů i drobných příhod, popsaných nejrůznějšími pamětníky, text doplňují přehledné mapky manévrů. Snad jediné, co se dá vytknout, jsou tiskové chyby - je škoda, že si nakladatelství nedalo trochu víc záležet. Drobné písmo také příliš nepřispívá k přehlednosti, ale je faktem, že i tak má kniha 466 stran, a při užití písma většího by se asi nedala unést.

Celkový dojem - ano, kniha rozhodně stojí za to a neměla by chybět v knihovně nikoho, kdo se, třeba jen povrchně, zajímá o období Napoleonských válek.Pavel Kmoch