Mikulov 2008

Bitva na pláních mikulovských

Po dlouhém celodenním pochodu přibyla vojska Jeho císařského veličenstva k půvabnému městu Mikulovu, ležícímu uprostřed úrodné krajiny na jihu markrabství moravského. Hlídky vyslané do okolí nezjistily nižádnou přítomnost nepřítele, a proto byl hlavním štábem vydán rozkaz obsadit zámek vévodící městu a vyčkat dalších rozkazů. Po krátkém odpočinku, ke kterému se vojáci uložili na tvrdou zemi, zabaleni jen do prostých polních plášťů a se zbraní po boku, je náhle slyšet víření bubnů – naši tamboři svolávají armádu k nástupu!

Mužstvu je vydána menáž a poté se jednotky řadí v prostoru před zámkem – jízda, řadové pěší pluky, dokonce i pomocný legion našich věrných polských spojenců. Uprostřed sestavy se šikuje císařská garda a mezi ní též náš chrabrý 1. tirajérský regiment. Je přečtena depeše od maršála Davouta, v níž nám nařizuje zabezpečit město a okolí a udržovat naše voje v bojové pohotovosti. Vzápětí se dostavil i starosta města a přednesl našemu plukovníkovi prosbu, aby bylo město ušetřeno válečných hrůz. Nato se dostalo tomuto dobrému muži ujištění, že město ani jeho obyvatelé se nemusí ze strany francouzské armády obávat pražádných příkoří.

Poté odpochodovala část vojska k východní části města, odkud se dal očekávat příchod protivníka. A vskutku, po krátkém secvičení, při němž se opět projevila vysoká kvalita napoleonových vojáků, se objevily první řady rakouské pěchoty, podporované oddíly grenadýrů. Po několika dílčích střetnutích se přiklání štěstěna na naši stranu a nepřátelské šiky jsou smeteny a zahnány na chvatný ústup. Věru, město Mikulov se stalo svědkem velkého vítězství francouzských zbraní! Vděční mikulovští občané pohostili naše chrabré vojáky svým skvělým vínem a mnoha dalšími pochutinami.

Zasloužený odpočinek však neměl dlouhého trvání, neboť jedna z eskadron jízdních myslivců, vyslaných k propátrání okolí se vrátila se zprávou, že zbytky nepřátelské armády se opevnily v městečku Drasenhofen za zemskou hranicí. Armáda se neprodleně zformovala do pochodových kolon a vyrazila na jih. Srážka s Rakušany na sebe nedala dlouho čekat a úzké ulice Drasenhofenu se rozezněly duněním dělových výstřelů a práskáním mušket. Protivník kladl houževnatý odpor, avšak druhému náporu již nedokázal odolat a byl vytlačen z města. Rakouský velitel tedy poslal parlamentáře se žádostí o příměří. To bylo záhy uzavřeno a rakouští i francouzští vojínové se jali bujaře slavit, zejména poté, co jízdní kurýr doručil zprávu, že ve Vídni právě začalo jednání o míru mezi Františkem I., vládcem rakouské říše a Napoleonem, císařem všech Francouzů. Jak dlouho tento mír potrvá?

Martrin Kunc, 1er Regt.des Tirailleurs de la Garde Imperiale


foto: k dispozici ve fotogalerii