STŘELBA VZDUCHOVKAMI DLE STŘELECKÝCH PROGRAMŮ

Střelecké programy jsou převzaty z předpisu P-III-1 a upraveny pro střelbu vzdálenost 10 m. Předepsány jsou opakovačky s otevřenými mířidly vz.47, vz.35, příp. vlastní úpravy vz.47/24. Sportovní pušky značky Slavia, Haenel a obdobné nejsou přípustné. Každý střelec střílí ze své vlastní pušky. Půjčování pušek mezi střelci v průběhu střeleb je nepřípustné.
Střelivo v předepsaném počtu používá každý své vlastní. Nabíjí se vždy jen určený počet ran.

Terče: Ústroj:

Pro pobyt na střelnici se povolují všechny úlevy, které se slučují se slušností a vojenskou kázní. Předepsaný ústroj je uveden u programů střeleckých tříd. Při střelbě musí být předepsaný ústroj kompletní podle předpisu.


U pěchoty a jezdectva jest vojsko rozděleno na dvě střelecké třídy.


Každý střelec střílí nejprve podle programu pro II. střeleckou třídu. Program obsahuje 7 čísel a je pro něj určeno 40 nábojů. Pořadí střelby podle programových čísel se musí zachovávat.
Splní-li střelec podmínky daného čísla menším počtem ran, než je předepsáno, může si střelivo uschovat pro opakování čísel ve kterých podmínky předepsaným počtem ran nesplnil. Voják, který 40 náboji splní podmínky všech čísel předepsaných pro II. střeleckou třídu bude velitelem vojskového tělesa jmenován střelcem.

Jen ten kdo byl jmenován střelcem střílí podle programu pro I. střeleckou třídu. Program obsahuje 5 čísel a je pro něj určeno 27 nábojů a ty náboje, které střelec ušetří při střelbě podle programu pro II. střeleckou třídu.

Splní-li střelec s tímto počtem nábojů podmínky všech čísel programu pro I. střeleckou třídu bude velitelem vojskového tělesa jmenován střelcem I. třídy.


Vojáci, kteří nebyli jmenováni střelci mohou střelbu opakovat nejdříve na dalších manévrech.


PODMÍNKY PRO NOŠENÍ STŘELECKÝCH ODZNAKŮ

střelec z pušky splnění podmínek dle programu pro II. střeleckou třídu
střelec z pušky I. třídy splnění podmínek dle programu pro I. střeleckou třídu prokázat dokonalou znalost ovládání pušky vz.24
střelec z LK být střelcem z pušky opakovaně při cvičné střelbě výtečně obsluhovat LK vz.26
střelec z LK I. třídy dtto + absolvování ostrých střeleb z LK vz.26
střelec z TK být střelcem z pušky opakovaně při cvičné střelbě výtečně obsluhovat TK vz.37 či vz.24
střelec z TK I. třídy dtto + absolvování ostrých střeleb z TK vz.37 či obdobného

Voják smí mít odznaky na uniformě pouze tehdy, má-li u sebe doklad opravňující ho k nošení odznaku příslušné třídy.
Doklad musí být opatřen razítkem a podpisem velitele vojsk. tělesa.

Program pro II. střeleckou třídu

č.
Poloha těla
Ústroj
Terč
Počet nábojů
Podmínky
1
leže nebo stoje bez opory
lehký cvičební
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
2
kleče nebo sedě bez opory
lehký cvičební
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
3
leže bez opory
válečný
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
4
kleče nebo sedě bez opory
válečný
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
5
leže nebo stoje s puškou opřenou
lehký cvičební s nasazenou plyn. maskou
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
6
leže,
kleče neb sedě,
stoje, vše bez opory
lehký cvičební
kruhový mizivý
2
4
4
v každé poloze 1 zásah v kruhu 7
7
leže nebo stoje s puškou opřenou
lehký cvičební
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 9


Poznámka:
 1. Ústroj lehký cvičební dle ustrojovacího předpisu.
  Ústroj válečný pro potřeby střeleb zahrnuje doplnění lehkého cvičebního ústroje tlumokem o váze min. 10kg a nasazenou přilbou.
 2. K číslu 6: Terč se objeví na znamení a zůstane 6 vteřin viditelný.
  Přiložit k líci smí střelec teprve při objevení terče.
 3. Tyto podmínky jsou stanoveny pro střelbu vzduchovkou vz. 35 a vz.47 na vzdálenost 10m.


Program pro I. střeleckou třídu

č.
Poloha těla
Ústroj
Terč
Počet nábojů
Podmínky
1
leže nebo stoje bez opory
válečný
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
2
leže,
kleče neb sedě,
stoje, vše bez opory
válečný
kruhový mizivý
2
2
3
v každé poloze zásah v kruhu 8
3
leže nebo stoje s puškou opřenou
lehký cvičební s nasazenou plyn. maskou
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 8
4
leže nebo stoje s puškou opřenou
lehký cvičební
pancéřový
5
1 zásah ve střílně
5
leže bez opory
lehký cvičební
kruhový
5
3 zásahy v kruhu 9


Poznámka:
 1. Ústroj lehký cvičební dle ustrojovacího předpisu.
  Ústroj válečný pro potřeby střeleb zahrnuje doplnění lehkého cvičebního ústroje tlumokem o váze min. 10kg a nasazenou přilbou.
 2. K číslu 2: Terč se objeví na znamení a zůstane 6 vteřin viditelný.
  Přiložit k líci smí střelec teprve při objevení terče.
 3. Tyto podmínky jsou stanoveny pro střelbu vzduchovkou vz. 35 a vz.47 na vzdálenost 10m.
Ing. Vít Pažourek