Očista

Autor: Viktor Suvorov

Vydal: Naše vojsko, 2002

Knihy tohoto autora jsou dostatečně známé i u nás (Všechno bylo jinak, Den M, Akvárium, Můj život v sovětské armádě atd.). On sám bývá v nejlepším případě nazýván autorem kontroverzním, především proto, že jeho úhel pohledu na nejrůznější historické události je, ať je jak chce podložený, pro spoustu lidí naprostou destrukcí všeho, co se po desetiletí učili a čemu věřili, a to se neodpouští.
Nejiná je i poslední Suvorovova kniha, která se objevila na našem trhu. Zabývá se otázkou tzv. čistek ve vedení Rudé armády během roku 1937 a let následujících, tzv. případem centra maršála Tuchačevského a likvidací velké části velitelského sboru v době nadcházející války, což, jak se dlouhá léta uvádělo, byla jedna z příčin katastrof Rudé armády v počátcích války. Autorův pohled, podložený ověřitelnými prameny, je - jak jinak - rozdílný. Jen namátkou - uvádí například dávno publikovaný údaj o 36761 důstojnících, zlikvidovaných při čistkách, jako zcela zavádějící. Toto číslo je ve skutečnosti součtem počtů důstojníků, propuštěných z armády v letech 37-38. Ne všichni z nich však byli v souvislosti se svým propuštěním zatčeni, těch byla ve skutečnosti asi jedna čtvrtina. Z tohoto počtu opět zdaleka ne všichni byli odsouzeni a uvězněni, nebo popraveni. Třešničkou na dortu je to, že z postižených důstojníků měly asi 3 sice důstojnickou hodnost, ale spadali pod nejrůznější odnože NKVD, byli tedy spíše než vojáci prostými čekisty, nebo chcete-li gestapáky, jejichž doba minula.
Autor se zabývá podrobně nejen případem maršála Tuchačevského, v němž rozhodně nevidí "rudého Bonaparta" nebo lidumila, který chtěl zlému Stalinovi vyrvat lid z pařátů, ale i případy mnoha bývalých revolucionářů, jejichž jména u nás nejsou příliš známa.Celkově přečtení této knihy rozhodně doporučuji, ať už budete s autorovými výklady souhlasit, nebo ne. Svými exkurzy do předválečné, ale i revoluční doby je kniha rozhodně přínosná sama o sobě.Pavel Kmoch