S cizineckou legií proti Rommelovi

Autor: Otto Wagner

Vydal: Naše Vojsko, 1970

Tohle žádná novinka nebude, jen jsem po letech už asi po desáté přečetl oblíbenou knihu z dětství, abych zjistil, že neztratila nic na svém půvabu. Naopak, staršíma očima vidím další klady.
Kniha je v podstatě denníkem vojáka z období listopadu 1941 - listopadu 1942. Tím vojákem byl kapitán Otto Wagner, bývalý voják čs.armády 1. republiky, poté voják téže armády v exilu ve Francii a v Británii. Po protestech proti byrokracii a nedostatku činnosti v čs. exilových jednotkách mu hrozil koncentrační tábor, nakonec vše dopadlo k jeho spokojenosti a byl mu umožněn vstup do Cizinecké legie Svobodných Francouzů, aby mohl skutečně bojovat. Mnozí jste možná četli pozdější porevoluční vydání této knihy, nebudu tedy děj rozebírat podrobně, snad jen tolik, že Wagner se účastnil bojů m.j. u Bir Hakimu a užil si svoje, i když jeho líčení zcela postrádá patos podobných knih. Snad je to tím, že nebojoval ve svazku československé jednotky, ale v mnohonárodnostní Cizinecké legii, kde na nějaký patos nebylo místo. Nešetří kritickými slovy k neefektivitě čs. zahraniční armády a mnohdy až zlodějskému a zbabělému jednání vyšších čs. důstojníků, které přirozeně srovnává s chováním a jednáním představitelů armády francouzské. Je škoda, že na hrdiny typu kpt. Wagnera se po válce poněkud pozapomnělo a že celý problém čs. zahraničního odboje je dnes, v protikladu k postoji bolševického režimu líčen většinou jen v růžových barvách. Wagner měl evidentně názor zcela jiný. Rovněž je škoda, že mi, jak jsem po desáté zjistil, chybí strany 153-168, takže jsem se opět nedozvěděl, kde k sakru chytil toho německého parašutistu ?Pavel Kmoch