Infanterie regiment List

Rád bych stručně popsal historii jednotky, kterou u nás mnozí a různí reanacktisté opakovaně zakládají, nechávají zaniknout a jiní ji opět resuscitují-většinou ovšem mají jen mlhavý pojem, co to bylo za jednotku. To, co je na této jednotce zajímavé, je podle mého názoru jediná věc, a to ta, že IR List jako jedna z pěti armádních formací měla tu čest nosit rukávovou pásku jednotky, která, jak všichni víme-krom toho, že jednotku přesně identifikuje-velmi přizdobuje uniformu.Dalšími čtyřmi jednotkami byly kromě IR List samozřejmě Grossdeutschland, Brandenburg, Feldhernhalle a Feldmarschall von Mackensen.Kromě těchto pásek samozřejmě existují kampaně (Kreta, Afrika, Metz 1944...) a specializované funkce (Feldgendarmerie, Propagandakompanie atd.), ale to je jiná kapitola. Dojem, že udělení čestného titulu a později i práva nosit pásku znamená, že IR List byla elitní jednotka je poněkud mylný.Z pěti jednotek, které nosily čestné tituly byly elitní právě jen Grossdeutschland a Brandenburg, Feldhernhalle by mohla být pokládána za elitní částečně, a IR List a KR von Mackensen byly jednotky s tituly čistě pamětními.Pěší pluk List, jinak též Granátnický pluk199, součást 57.pěší divize obdržel památeční titul Infanterie regiment List 21.9.1939 jako tzv.nositel tradic Bavorského záložního pěšího pluku 16 podle jména jeho bývalého velitele z dob 1.sv.války.Zásluha tohoto pluku spočívala v tom, že za minulé světové války sloužil v jeho řadách Adolf Hitler.Právo nosit 32mm širokou, temně zelenou (tedy nikoli šedozelenou) pásku s šedobílým nápisem v psacím písmu "Infanterie Regiment List" a šedobílým lemem bylo příslušníkům pluku uděleno až v zimě 1944(sic!).Za druhé světové války na sebe pluk svými akcemi nijak zvlášť neupozornil, což neznamená, že to byla jednotka špatná-byla prostě jen taková, jako mnoho dalších jednotek a jako s takovou s ní bylo zacházeno.Pro ilustraci uvádím stručnou válečnou historii pluku v rámci 57.pěší divize:

57.PD byla založena 26.8.1939 jako divize 2.vlny 7.pěchotním velitelstvím v Landshutu, Wehrkreis VII.
Polsko:Pochod z východního Slovenska přes Lubkovský průsmyk k Sanu u Sanoku.Boje u Janova, Rudků a Samboru, směrem na Grodek-Jaworow.Obsazení ropných polí Drohobycz a Borislav.
Západní tažení:Pochod přes Lucembursko, Belgii a severní Francii na předmostí Abbéville.Obranné boje v předmostí Abbéville u Cambronu a Moyenville, dále v prostoru Trinquis-Humeneville a u Marieulu.Bitva ve Francii a útok napříč Normandií.
Východní tažení:Průlom sovětských pohraničních opevnění.Boje u Sokelbergu a Berespy.Postupové boje přes Torki, Stojanov a Volicu v prostoru Brody.Útok na Stalinovu linii u Dimitrovky.Pronásledování nepřítele přes Kalinovku a Životov k Dněpru.Boje u Čerkass, Korsuně-Morozovky a Poltavy.Postupové boje přes Vorsklu a přes Ljubotin v prostoru Charkova.Boje u Obojanu, na Oskolu a jižně od Charkova.Útočné a obranné boje u Bělgorodu a na předmostí Voroněž.Ústupové boje přes Turovo a Manturovo na Obojan, dále přes Ulanok-Sudšu-Ssumy k Sule.Obranné boje u Kudanovky, Alexandrovky, Gruskijeho a Budakovky.Ústupové boje přes Dněpr u Kaněva na Čerkassy.Obranné boje v Čerkasském kotli a průlom.Zbytky divize se seskupily u Vinici a byly odeslány na odpočinek a doplnění do výcvikového prostoru Debica.
Nasazení v rámci Armádní skupiny Střed.Obranné boje východně od Orši, na Dněpru a Drutu a v prostoru Mogileva.Boje u Rogačeva, na Berezině u Berezina a ve Svisloči.Jihovýchodně od Minska byla divize odříznuta a rozprášena.Zbytky se probojovaly přes Grodno a Grajevo a byly jako Divisions Gruppe 57 zařazeny do Korps-Abteilung G-útvaru o velikosti divize, který sdružoval zbytky tří zničených divizí.Tímto přestala 57.divize jako samostatná jednotka prakticky existovat.V rámci Korps-Abteilung G se zúčastnila obranných bojů na východopruských hranicích mezi Goldapem a Lyckem.
1.9.1944 byl Korps-Abteilung G přejmenován na 299.pěší divizi, čímž se stal následovníkem jedné z divizí, z jejíchž trosek se původně skládal.V rozpisu nové divize se již nadále nevyskytuje číslo Grenadier-Regimentu 199, nově sestavené granátnické pluky jsou očíslovány 528, 529 a 530-je tedy pravděpodobné, že v této době byl Infanterie Regiment List už minulostí, i když samozřejmě někteří veteráni v rámci 299.pěší divize ještě přežívali a možná snad i někteří z nich ještě nosili rukávovou pásku svého původního pluku.Vezmeme-li ale v úvahu, že nošení pásky bylo autorizováno "v zimě 1944", tedy i kdyby to bylo 1.1., a pluk de jure přestal existovat k 1.září 1944, kdy byly ustanoveny pluky s novými čísly ve staronové divizi, která vznikla z Korps-Abteilung G, byla páska nošena maximálně osm měsíců, pravděpodobně však o něco méně.
299.pěší divize, včetně pravděpodobných veteránů Listu se dále účastnila obranných bojů severně od Augustova a jižně od Ostrolenky na předmostí Rozan.Útočné a obranné boje na silnici Mackenin-Rozan.Zimní bitva ve Východním Prusku, ústupové boje přes Zalesic, Zichenau, Janowo, Neidenburg, Hohenstein a Allenstein v kotli Heiligenbeil.V těchto ústupových bojích byla divize zničena a rozpuštěna; zbytky vojáků byly rozděleny mezi jiné divize.

prameny:
Brian L.Davis-German army uniforms and insignia 1939-1945
Schmitz-Thies-Die Truppenkennzeichen 1939-1945, Band IPavel Kmoch, předseda KVH Gardekorps-Praha