Československá armáda ve Velké Británii

Autor: Vilém Fencl a Martin Říha

Vydal: nakladatelství MV&H , 2003

Druhý díl série Encyklopedie stejnokrojů Československa, jejíž první díl, jednotky S.O.S. jsem zde již recenzoval.Vyznačuje se shodnou grafickou úpravou a stejným stylem, tedy velmi povedenou snahou o knihu, jež osloví nejen zájemce o historii vojenství, ale i,a snad především, sběratele militarií a zájemce o ně. Rozsáhlé a fundované texty, podložené archivním studiem jsou doplněny jak dobovými fotografiemi, tak komplexními figurami v originálních uniformách a detailními fotografiemi jednotlivých součástí výstroje s přesným popisem, tabulkami hodnostních označení atd. Kniha obsahuje popisy a fotografie mnoha velmi vzácných položek, včetně množství naprosto unikátních věcí po veteránech čs.zahraničních jednotek. Při shánění materiálu samozřejmě hrálo významnou roli především to, že oba autoři jsou dlouholetými sběrateli a amatérskými badateli v tomto okruhu, a tak by to asi mělo být-z takovéhoto podhoubí vždy vzejde poněkud erudovanější produkt, než tomu bohužel je, pokud knihy podobného ražení dělá nějaká tzv.vědecká osobnost.
Pokud bych mohl něco vytknout, pak snad jedině skutečnost, že název je poněkud zavádějící-kniha se skutečně zabývá jen Čs.armádou, nikoli letectvem, takže zájemci o Československé perutě zde budou hledat marně. Druhým handicapem, i když z ekonomických důvodů pochopitelným je skutečnost, že kniha nevyšla v anglické verzi-obsahuje pouze stručné anglické resumé. Jakkoli ekonomické důvody nad produkcí knihy i v jiném jazyce, případně ve dvoujazyčné verzi chápu, myslím si, že pokud by taková byla na trhu, zaplnila by další málo probádané (i když pravda, též málo vyhledávané) pole zájmu zahraničních sběratelů. Je ostatně pravdou, že ani v našich luzích a hájích není tento obor předmětem tak velkého zájmu, jak by člověk snad očekával a nezbývá než doufat, že další počiny nakladatelství MV&H pokryjí i jiné a snad i rozšířenější zájmy našich sběratelů-první republiku, četnictvo, armádu počátku padesátých let, případně české pluky rakousko-uherské armády atd. Na okrajové věci, jako je třeba Čs. Obrněná brigáda, ale i Vládní vojsko nebo Svobodovci by se nicméně zapomínat nemělo, proto knihu hodnotím veskrze kladně a doufám, že se do budoucna podaří udržet vysoký standart, které první dva díly edice nastavily.Pavel Kmoch