Několik zajímavostí o armádě Rakousko-Uherské monarchie z první světové války

Rakousko-Uherská armáda nastupovala do 1.sv.války s následujícími jednotkami:

1094 pěších praporů
15 leteckých rot
6 cyklistických rot
88 pracovních divizí Landsturmu
425 jezdeckých eskadron
8 ženijních oddílů Landsturmu
483 dělostřeleckých baterií
28 rot mostní ochrany
224 rot pevnostního dělostřelectva
155 ženijních rot


Uniformy a výstroj byly distribuovány tvz. Monturdepoty, výstrojními sklady. Ty byly umístěny následovně:

Monturdepot Nr.1: Brno
Monturdepot Nr.2: Budapešť
Monturdepot Nr.3: Gösting
Monturdepot Nr.4: Kaiser-Ebersdorf
Monturdepot Nr.5(od r.1917): Vídeň
k.k.Landwehrmonturdepot: Vídeň
k.k.Landwehr-Zentralmonturdepot (M.K.honved központi ruhatár): Budapešť


Výstroj, jíž fasovali pěšáci a polní myslivci, sestávala z následujících položek:

Uniforma:
1 čepice
1 opasek do kalhot
1 košile
1 pár bot
1 sada spodního prádla
1 balíček první pomoci
1 pár onucí
1 opasek
1 šátek
1 závěs na bajonet
1 blůza
1 kalhoty
1 kapesník
1 kšandy
1 identifikační kapsle

Výstroj:
1 torba s nábojovou tornistrou a řemeny
1 příborová sada
1 láhev na vodu
1 čištění na pušku

Obsah torby byl následující:
1 náhradní košile
1 náhradní sada spodního prádla
1 souprava stanu (celta, část tyče, kolíky)
1 pár lehké obuvi
1 pár náhradních onucí
3 malé pytlíky na potravinové dávky
1 kabát
2 řemínky na kabát
1 kapesník
2 výstrojní řemínky
1 opasek

Dále voják fasoval:
ešus s obalem, polní lopatku se závěsem, krumpáček s obalem, nůžky, vědro a lampu. Tyto položky byly vydávány zdarma vojínům, desátníkům a poddůstojníkům. Důstojníkům a dalším odpovídajícím hodnostem, např. vojenským úředníkům byla pouze uhrazena jednotná cena výstroje a o její zakoupení a zajištění se museli postarat sami. Jednoroční dobrovolníci byli vystrojeni armádou, pokud ovšem nenastoupili k jezdectvu, jízdnímu dělostřelectvu nebo trénu. Fähnrichové a vyšší hodnosti se museli o svou výstroj postarat sami. Jednoroční dobrovolníci, kteří armádou vybaveni nebyli si taktéž museli zakoupit uniformu a výstroj soukromě, nicméně po zaplacení jednotné částky byli i oni vystrojeni z armádních skladů. Následkem tohoto systému se především mezi důstojníky, fähnrichy a délesloužícími poddůstojníky vyskytovalo široké spektrum různých střihů a materiálů uniforem, závisející na finančních možnostech a vkusu toho kterého jedince.Pavel Kmoch