Des Kaisers Rock im 1.Weltkrieg
The Emperor’s Coat In the First World War

Autor: Rest - Ortner - Ilming

Vydal: Verlag Militaria Vídeň, 2002

Tato kniha není možná pro mnoho krajanů příliš aktuální vzhledem ke své ceně, která je 90Euro, tedy bratru 3000,-Kč, ale pro sběratele militarií z období Rakouska-Uherska z první světové války je podle mého názoru naprosto nepostradatelná, jelikož zmíněnou problematiku probírá dostatečně široce, aby se v ní orientoval i začátečník, ale přitom velmi detailně, aby byla přínosem i pro sběratele a vůbec zájemce pokročilé.
Cenu jsem již uvedl, na naše poměry je sice relativně vysoká, ale ve světovém kontextu je pro knihu podobného rozsahu a kvality normální. Kniha vyšla ve dvou jazykových mutacích se shodným obsahem, tedy v němčině a angličtině. Českého vydání se asi nedočkáme, pokud ji ovšem někdo nevydá bez autorských práv, na novinovém papíře a s dvaceti chybami na řádku, jak je u nás zvykem.
Tedy fakta: Kniha je vytištěna na velmi kvalitním papíře a obsahuje 507 stran textu a velkých barevných fotografií. Všechny uniformové a výstrojní součásti, nafocené v knize pocházejí ze sbírek vídeňského Arsenalu, čímž je zaručena jednak originalita, jednak kvalita. Kniha je rozdělena do několika úseků, popisujících jak skladbu armády po dobu války a její změny, tak vývoj a varianty uniforem před válkou, během války a dokonce i připravované a projektované změny.
Sama část, zabývající se uniformami a výstrojí je zdaleka nejobsáhlejší. Je sice pravda, že fotografie většinou nezacházejí příliš do detailů, jakými jsou třeba vnitřky uniforem a pod., ale jinak není co dodat-fotky jsou velké, mnohdy na celou stranu A4, jasné a zachycují v podstatě všechno, z čeho se rakousko-uherská výstroj skládala, od uniforem, tornister, sumek a opasků až po přilby, identifikační známky a předměty osobní potřeby. Doplňující texty nejsou nijak zvlášť rozsáhlé, ale obsahují vše, co mají, tedy popisy jednotlivé výstroje, někdy doplněné i originálním náčrtem z Adjustierungsvorschriftu, její zařazení do kontextu a popis vývoje, kterým ta která položka prošla. Kniha neobsahuje výstroj pouze čistě pěchotní, ale i jezdeckou, dělostřeleckou a výstroj Landwehru, jakož i stať, zabývající se důstojnictvem Generálního štábu s fotografiemi uniforem ze sbírek Arsenalu po konkrétních generálech. Závěrem je popsáno i vybavení, v zákopech 1.sv.války nepostradatelné, jako byly různé pancéřové štíty, střelecké periskopy, zařízení pro střelbu z okopu, improvizované zbraně pro boj zblízka atd.
Celkově hodnotím tuto knihu velmi vysoce, nenašel jsem na ní, snad kromě ceny, chybu, a i tento nedostatek je způsoben spíš tím, že jsme si ještě nezvykli za kvalitní informace řádně zaplatit. Sběratelům jiných komodit než císařského Rakousko-Uherska nezbývá než takovou knihu závidět a doufat, že i v dalších oborech se objeví podobné počiny.Pavel Kmoch